Dorota z Grabskich Mellerowiczowa 
ur.3.02.1896 w Woli Droszewskiej 
5.11.1921 r. poślubiła Bolesława Mellerowicza h. Samson, adwokata z Kalisza (zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen 21.08.1941)

Dorota Mellerowiczowa zmarła nagle   29.01.1949 r. w Kaliszu

zob. też:
http://www.sejm-wielki.pl/b.php?o=sw.9976

 

wspomnienie o zm. 13 lutego 2015 r.
doktorze Wiesławie Urbańskim