Stefan Grabski z córkami Marią (Piątkowską) - stoi obok ojca
ponizej w ciemnej sukni Konstancja Grabska (później Kamieńska) 
a obok niej w jasnej sukni - Anna Grabska, później Chrostowska

zdjęcie wykonane w Dębsku k./Kalisza, zapewne w czasie I wojny św.