Sabina Śniechowska h. Bełty I 
z Zadowic pow. kaliskiego, córka Kaspra Lamberta Śniechowskiego
i Maurycji z Goczałkowskich
później żona Stefana Grabskiego
zdjęcie z okresu panieńskiego, 1883 r.