trzy najstarsze córki Sabiny i Stefana Grabskich: ok.1895 r.
Maria (ur.1887 r.),  Anna (ur.1889 r.) i Konstancja (ur. 1891 r.)