http://www.grabski.plewako.pl/

Stanisław Grabski herbu Wczele, kasztelan rozgoziński (ok.1633 - 1693) 
zdjęcie portretu z epitafium w Farze Poznańskiej św. Marii Magdaleny wykonane przez Jerzego Miecznikowskiego
z
fototeki Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu do użytku publicznego udostępnione na prośbę Towarzystwa Rodu Plewako

Biogram z Polskiego Słownika Biograficznego dostępny jest tu:  http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/stanislaw-grabski-h-wczele#