Jan Leon Grabski (1893-1911)
syn  Stefana i Sabiny Grabskich
zdjÍcie z 1910 r.