Grobowiec rodziny Grabskich herbu Wczele na cmentarzu parafialnym w Godzieszach Wielkich w pow. kaliskim


Autorem projektu i generalnym wykonawcą nowego nagrobka na grobowcu Wczele - Grabskich w Godzieszach Wielkich koło Kalisza.
jest prawnuk Stefana i Sabiny Grabskich, art. plastyk Marek Piątkowski)

Nagrobek grobowca Wczele-Grabskich w Godzieszach wygląda następująco:

 

W czasach PRL zabezpieczono grobowiec prostym nagrobkiem. Wcześniej, do lat 1960-tych przetrwał skrzyniowy grobowiec ufundowany przez
Stefana Grabskiego, właściciela Woli Droszewskiej, a po śmierci żony Sabiny ze Śniechowskich (z Zadowic) - majątku Dębsko w parafii Lisków. 

Nowy grobowiec powstał ze składek potomków Stefana i Sabiny Grabskich na Fundusz im. Wczele-Grabskich. Oprócz wkładu intelektualnego i rzeczowego, które są mniej wymierne, składki finansowe na subkonto założone w tym celu zasilili (malejąco wg kwot i dat) rozliczone na liście e-mailowej. Oto ofiarodawcy na grobowiec Wczele-Grabskich w Godzieszach Wielkich:

Jadwiga z Mellerowiczów Urbańska z Kanady, Łukasz A. Mellerowicz z USA, Aleksandra z Chrostowskich Żmich z Sopotu, Anna i Tomasz Wiśniewscy z Warszawy, Anna K Kinastowska z Kanady, Kajetan T. i Ewa J. Mellerowicz z Wiłkokuka, Rafał Goliczko z Żagania, Krzysztof A.Plewako z USA, Teresa Bożena Mellerowicz z USA, Magdalena Chrostowska z m. Łodzi, Magdalena z Piątkowskich Goliczko z Żagania, Ewa Psocik z Piotrkowa Trybunalskiego, Włodzimierz Piątkowski z Lublina, Danuta z Nowickich Ryan z Australii, Wojciech Nowicki z Australii, Stanisław i Lucyna Plewako z Warszawy, Zofia z Chrostowskich Bartnik z Koniecpola, Katarzyna Radziemska-Bonowicz z Poznania, Jolanta Łęczycka z Lublina, Marek Piątkowski z Lublina.

 

Poświęcenie grobowca nastąpiło w dniu 8 września 2013 r., w 105 rocznicę śmierci Sabiny ze Śniechowskich Grabskiej,
po mszy św. o godzinie 11 którą też odprawił ksiądz Sebastian Baran z parafii Godziesze http://godziesze.eparafia.org/author/agnus/ 

 

A oto zbiorowe zdjęcie potomków, krewnych i powinowatych Wczele-Grabskich - uczestników tego wydarzenia.

 

opr. Stanisław Plewako

aktualizacja

2013-09-21