Grabski h. Wczele

z Grabu, w powiecie kaliskim, której to wsi była właścicielką 1579 r. Zofia Grabska (Paw.). Abraham, nieletni Grabski, ma sprawę 1388 r. w Poznaniu, o młyn w Kaczynie (Leksz.). Mikołaj, syn Jana z Grabu, 1426 r. na uniwersytecie krakowskim.

Wojciech, skazany 1527 r. za pobicie i szkody zrządzone poddanym arcybiskupa gnieźnieńskiego (St. Pr. P. P. VI. 360). Kazimierz pisał się z województwem kaliskiem, na elekcję Jana III-go. Ów Kazimierz miał być następnie kasztelanem rogozińskim.

Konstytucja sejmowa z 1678 r. wspomina o Grabskim, kasztelanie rogozińskim, ale nie wymienia jego imienia. Stanisław, starosta klecki, deputat na Trybunał koronny 1661 r. (Zap. Lub. 54 f. 135), z podczaszego poznańskiego, kasztelan rogoziński 1683 r., umarł w 1693 r. Nagrobek w Poznaniu wystawiła mu pozostała po nim wdowa, Dorota Grotówna (Łuk.). Maciej, żonaty z Marianną z Mańkowskich 1687 r. (Sig 14 f. 74), był następnie sędzią grodzkim bydgoskim, a córce jego Barbarze, zapisał mąż Jan Dunin 50,000 fl. 1700 r. (Gr. Pozn. f. 38).

Franciszek na Nowem Mieście, stolnik bracławski 1702 r., pisał się z województwem poznańskiem, na elekcyę Augusta II-go. Jan, sędzia grodzki nakielski 1699 r., mianowany 1708 r. przez Leszczyńskiego kasztelanem nakielskim (Rel. Kcyńs. 1708-1710 f. 2). Wacław, syn Stanisława, dziedzic dóbr Sukowy, ożeniony 1715 r. z Eleonorą Cielecką, wdową po Macieju Żegockim (Zap. Pozn. I f. 220). Jan Kazimierz, podstarości i sędzia grodzki wałecki 1721 r. N., sędzia grodzki nakielski 1775 r. Wawrzyniec, żonaty z Eleonorą Zielińską, 2-o v. Kazimierzową Nieżychowską 1780 roku. Stanisław, stolnik bracławski 1746 r., wziął w zastaw od Mycielskich Piotrkowo i Piotrkówko 1744 r. (Zap. Gr. Pozn. V f. 66 i II f. 81). Żonaty 1-o v. z Katarzyną Radomicką, pozostawił z niej synów: Antoniego, zmarłego 1766 r. i Kajetana, obu bezpotomnych, oraz córki: Justynę, żonę Franciszka Rychłowskiego i Mariannę, żonę Ludwika Hersztopskiego. Obie brały udział w spadku po Opalińskich, jako sukcesorki z matki, Apolinaryi z Opalińskich Gajewskiej. 

Z drugiej żony, Katarzyny Umińskiej, synowie Stanisława:
a) Jakób, po którym z Józefy Dąbskiej syn Eustachy, z Katarzyny Hersztopskiej miał tylko jedną córkę Eustachię, żonę Edwarda hr. Ponińskiego, zmarłą we Wrześni 1889 r.;
b) Maksymilian, pozostawił tylko córki: Antoninę za Kurellą i Maryannę Dzierżanowską i
c) Franciszek Ksawery, rotmistrz kawalerii narodowej 1784 r., zmarły w roku następnym (Sig. 35 f. 225), właściciel Nowego Miasta, z Eleonory Krzyckiej miał synów: Onufrego i Kaliksta.

Onufry, właściciel Nowego Miasta, zmarły 1827 r., z Otylii Gorzeńskiej, pozostawił córkę Teklę, żonę Stanisława Bronisza i synów: Aloizego i Andrzeja.
Alojzy, dziedzic Brzostkowa, zmarły 1885 r., żonaty 1-o v. z hr. Konstancyą Czarnecką, 2-o v. z Wandą Węsierską; z drugiej żony pozostawił syna Alfonsa i córkę Celinę.
Andrzej, właściciel Budzisławia, z Kazimiery Krzymuskiej ma syna Kazimierza, ur. 1874 r.

Kalikst, drugi syn Franciszka Ksawerego, właściciel Tuczna, z Ernestyny von Hartmann, pozostawił syna Ottona, właściciela Ciemierowa, który z pierwszej swej żony, Anny z Szafarkiewiczów, miał syna Stefana, a z drugiej, Justyny ze Szpotańskich, zmarłej 1889 r. w Kakawie, syna Zygmunta.

Druga linia Grabskich idzie po Stefanie, właścicielu Skotnik, zmarłym 1862 r., który z pierwszej żony, Maryi z Paszkowskich, miał córkę Teklę, za Władysławem Jaczyńskim i synów: Józefa, i Lucyana; z drugiej zaś, Maryi z Daszkowskich, wdowy po Słubickim, zmarłej 1886 r. w Kruszy pod Inowrocławiem, synów: Mariana i Leona.

Józef, ur. 1839 r., właściciel Skotnik, poseł na sejm pruski, żonaty z Bronisławą Brzeżańską, ma z niej syna Tadeusza, ur. 1876 r., dziedzica Skotnik, doktora obojga praw i córki: Lucynę, Halinę, Stefanię, Zofię, wydaną 1895 roku w Gnieźnie, za Kazimierza Szułdrzyńskiego z Prusinowa, Maryę, Irenę i Leonię.

Lucyan, ur. 1842 r., zmarły 1900 r., właściciel Targowicy; z Joanny Reuss zostawił synów: Stefana, ur. 1867 r., Maryana, ur. 1868 r., ożenionego 1896 roku w Kościelcu z Joanną Brzeską, oraz córki: Annę, zmarłą 1888 r. i Marię, zaślubioną 1898 r. w Inowrocławiu Wojciechowi Nieżychowskiemu.

Maryan, ur. 1846 r., właściciel Kruszy, z Heleny Broniszówny ma synów: Franciszka i Edwarda, oraz córki: Franciszkę, poślubioną 1900 r. w Gnieźnie Janowi Mukułowskiemu i Janinę, poślubioną 1900 r. w Ludziskach Janowi Brzeskiemu (Żychl.).

T. Boniecki, "Herbarz Polski", t. VII str.32 i nast.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/49?tab=1