Anna Wanda Grabska, córka Nikodema i Rozalii Szafarkiewiczów
urodziła się
5 stycznia 1835 r w Dzierzchnicy,  

4 sierpnia 1856 roku wyszła za mąż za Otto Konstantego Grabskiego z Ciemierowa, w powiecie kaliskim Królestwa Polskiego. W dniu 1 września 1857 r. urodziła jedynego syna, Stefana Grabskiego. Umarła na cukrzycę 30 Stycznia 1863 r. w Szymanowicach k/ Ciemierowa