w dniu 150 rocznicy śmierci Mszę św.  w intencji zmarłej śp. Anny Grabskiej
 w kościele parafialnym w Szymanowicach odprawił ks. Zdzisław Pietraszewski

Anna z Szafarkiewiczów Grabska (1835-1863)

Anna Szafarkiewiczówna urodziła się 5 stycznia 1835 r. w majątku Dzierzchnica parafii Targowa Górka w ziemiańskiej rodzinie Nikodema Szafarkiewicza (nazwisko pierwotne Szczutowski, zmienione przez jego ojca i całą rodzinę po Powstaniu Kościuszkowskim) i Rozalii z Supingerów (ojciec matki był pozostałym w Poznaniu Francuzem).

4 sierpnia 1856 r. dwudziestojednoletnia Anna Szafarkiewiczówna poślubiła Konstantego Grabskiego, syna nieżyjącego już Kaliksta Grabskiego herbu Wczele, dziedzica dóbr Marcinkowice koło Tuczna, z senatorskiej rodziny władającej 150 lat Nowym Miastem nad Wartą. W rok później w Ciemierowie urodziła jedynego syna Stefana.

Żeniąc się z Anną Szafarkiewiczówną Konstanty Grabski władał już majątkiem Ciemierów, 1600 mórg czyli ok. 900 ha, w linii prostej 4 km na północ od Szymanowic. Rozwinięcie się cukrzycy spowodowało, że Stefan został jedynakiem, a Anna Grabska odeszła do Pana 30 stycznia 1863 r. o 11 wieczorem.

W 1863 r. Ciemierów został sprzedany (zob. Słownik Geograficzny t. I str. 687)

W 1908 r. syn Stefan Grabski po śmierci żony Sabiny sprzedał z kolei majątek Wola Droszewska w parafii Godziesze Wielkie, czym podobny był do ojca, który nie chciał mieszkać w domu przypominającym zmarłą wcześniej żonę.

Anna Grabska osierociła jedynego syna. Jednak Stefan wykształcony na Uniwersytecie w Berlinie i Akademii Rolniczej w Pruszkowie pod Wrocławiem, założył trwałą i liczną rodzinę. Tym sposobem Anna Grabska stała się babką, prababką ....

- siedmiorga wnuków,

- dwadzieścia trojga prawnuków

- trzydziestu sześciu praprawnuków, itd.

Zachowana we wdzięcznej pamięci przez syna Stefana - żyje w pamięci jego dalszych potomków.

opr. Stanisław J. Plewako, praprawnuk

Anna z Szafarkiewiczów Grabska z synkiem Stefanem Grabskim